Om oss

Träfraktkontoret i Göteborg grundandes 1928 av Nils Th. Gustafson.

 • 1928

  Träfraktkontoret i Göteborg grundas den 30 Mars 1928 av Nils Th. Gustafson. Kontoret var beläget på Skeppsbron i Göteborg. Huvudnäringen bestod från start av export av trävaror framförallt till Storbritannien.

 • 1930 / 1940

  Under 30- och 40-talet råder hårda tider, både Mellankrigstid och Andra världskriget. Detta sätter dock inte stopp för Träfraktkontoret och Nils Th. Gustafsson. Istället för att exportera trävaror från Sverige åker Nils under dessa åren runt och säljer ved till hushållen i Sverige.

 • 1954

  Nils Th. Gustafson’s son, Sture Gustafson, följer i sin fars fotspår och som 20-åring åker han till Kanarieöarna och knyter kontakter. Detta leder till nya affärsrelationer och under kommande år exporterar vi stora volymer trävaror till Las Palmas. Som returlast importerar vi tomater, vilket i sin tur gör att Träfraktkontoret under många år var Sveriges största tomatimportör. Man börjar under 50-talet även exportera trävaror till Södra Europa, Sudan och Egypten.

 • 1960

  På 60-talet är Sture Gustafson som oftast med kunderna på säljresor i Saudiarabien, Yemen och övriga Mellanöstern. Genom dessa personliga besök löser han frakten på plats och låser därmed affären direkt och våra marknader breddas i rask takt. Det är inte bara vår marknad och kunskap som utökas under denna tid, skogsprodukter exporterades i ett flertal nya dimensioner och former och pappersmassa blir en alltmer efterfrågad produkt.

 • 1974

  I spåren av det ökade oljepriset ökar efterfrågan på sågade trävaror i Mellanöstern. Träfraktkontoret ser tidigt möjligheten och etablerar direkt goda affärsrelationer och Jeddah blir en stor destination för oss.

 • 1982

  Vi flyttar kontoret till Lilla Torget i Göteborg. På 80-talet är vi drivande i utvecklingen av containeriserade transporter av trävaror. Vår första container med sågade trävaror är till Portugal 1987. Containerexporten av trävaror ger oss nu även möjligheten att börja bearbeta den asiatiska marknaden.

 • 1991

  Vår första skeppning med sågade trävaror till Japan lämnar Sverige. Det dröjer sedan inte länge innan den första skeppningen avgår till Taiwan och strax därefter även till Kina.

 • 2009

  Vi har nu stor tillväxt och fördubblar omsättningen på bara ett år. Den starka trenden håller i sig kommande år.

 • 2014

  Träfraktkontoret har nu vuxit ur lokalerna och flyttar kontoret igen. Valet faller på Första Långgatan, en klassisk shipping gata. Vår marknad har breddats ytterligare och vi exporterar nu skogsprodukter till samtliga kontinenter.

 • 2020

  Träfraktkontorets fokus att erbjuda kunden helhetslösningar inom skogslogistik resulterar i att vi investerar i vår första terminal i Göteborg.

 • 2021

  Vi har nu även vuxit ur lokalerna på Första Långgatan och börjar året med en flytt till Amerikaskjulet med Göteborgs Hamn som ny hyresvärd. Under hösten investerar vi i en egen terminal i Vålberg strax utanför Karlstad, Värmlandsterminalen. Här ska stor tillväxt ske under kommande år. Verksamheten har nu breddats ytterligare och i tillägg till sjötransporter erbjuder vi även transporter med järnväg och lastbil.