Järnvägsterminaler

JÄRNVÄGSTERMINALER

Träfraktkontoret erbjuder kapacitetsstarka järnvägstransporter som en naturlig del i vårt utbud för att stödja skogsnäringens behov av hållbara transporter från produktionsenhet till slutkund. Genom att möjliggöra järnvägens fulla potential från produktionsenhet till hamn kan vi även bidra till att använda sjöfartens alla möjligheter och skapar hållbara transportlösningar med tillgänglighet till hela världen.

Träfraktkontoret har under de senaste åren haft stort fokus på att öka vår andel järnvägstransporter inom Sverige. Vi erbjuder nu järnvägstransporter till och från egna terminaler och i samverkan med andra aktörer till och från ett 10-tal andra orter i Sverige till Göteborgs hamn.  Under år 2022 körde vi över 5 000 järnvägstransporter.

Kontakt: Fredrik Bärthel, Intermodal Product Manager.
fredrik.barthel@woodchartering.com
Office + 46 31 760 22 67
Mobile +46 766 08 08 86

Klicka på de olika orterna i kartan nedan för att se de olika terminalernas tjänsteutbud och hitta aktuella kontaktpersoner.