Integritet och cookie-policy

Personuppgiftspolicy

Vilken information samlar vi in om dig?

På Träfraktkontoret i Göteborg AB (TFAB) hanterar vi dagligen personuppgifter av olika slag. Det är nyckeln till att kunna erbjuda relevanta tjänster och personliga erbjudanden. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal sätt. Till exempel när du blir kund eller leverantör hos oss, kontaktar oss via e-post eller telefon där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara person- och kontaktinformation, e-postadress, leveransadress, vilken typ av varor du har köpt, detaljer om dina avtal mm.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna leverera våra tjänster samt erbjuda så bra service som möjligt. Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna. Våra övergripande principer för vårt arbete kring dataskydd är enkla; vi är öppna med vilken information vi samlar in, i vilket syfte (för vilket ändamål) och hur de raderas.

Vad är cookies och hur använder TFAB dessa?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparaspå din webbläsare eller enhet. På trafraktkontoret.se använder vi följande cookies:
• Förstapartscookies (sätts av webbplatsen du besöker)
• Tredjepartscookies (sätts av en tredjeparts webbplats. Dessa används av oss främst för analyser, t.ex. Google Analytics.).

Ovanstående typer av cookies kan i sin tur vara av sorten
• Sessioncookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
• Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
Förutom detta kan vi även använda oss utav liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies). Generellt använder vi cookies på trafraktkontoret.se för att de förbättrar de tjänster vi erbjuder. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig

Så styr du användandet av cookies
Du har genom att ändra inställningarna för din webbläsare eller enhet själv möjlighet att styra
användning och omfattning av cookies. Hantera inställningar för cookies på www.trafraktkontoret.se.
Du kan till exempel välja att blockera alla former av cookies, endast tillåta förstapartscookies eller att cookies raderas när du stänger ner webbläsaren.

Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Skyddet för dina personuppgifter
Vi tar de nödvändiga åtgärder som krävs för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. TFAB har tagit särskilda säkerhetsåtgärder både ur ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv för att skydda dina personuppgifter mot olovlig tillgång, med mera. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

14 Integritetsskyddsmyndigheten som tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig tillsynsmyndighet och övervakar därmed tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att TFAB eller ett annat företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du hittar i övrigt mycket information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se.
Kontaktuppgifterna är följande:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om personuppgifter?
Då vi tar skyddet för dina personuppgifter och rättigheter på största allvar har vi utsett ett
dataskyddsombud. Om du har ytterligare frågor kring dina rättigheter, hur du kan ta tillvara dessa eller hur TFAB behandlar personuppgifter når du dataskyddsombudet på kim@woodchartering.se.

Vi kan komma att göra ändringar i denna informationstext. Den senaste versionen av texten finns alltid här på webbplatsen.