Hållbarhetsrapport 2022

Detta är Träfraktkontoret i Göteborg AB’s första hållbarhetsredovisning och avser räkenskapsåret 2022. Denna hållbarhetsrapport omfattar verksamheten i Träfraktkontoret.

Syftet är att beskriva för våra intressenter hur vi arbetar med hållbar utveckling och hur vår ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan ser ut.

Ladda ner rapporten här

För mer information om vårt hållbarhetsarbete kontakta:
Kim Johansson, Deputy Managing Director, kim@woodchartering.com