Träfraktkontoret blir officiell agent för Empros Lines

Träfraktkontoret officiell agent för Empros

Vi är mycket stolta över att meddela att vi har valts som officiell agent för Empros Lines, en av Europas ledande operatörer av bulkfartyg.

Agenturavtalet omfattar de nordiska länderna för frakt till Medelhavet, Nordafrika och USA. Tillsammans ska vi öka närvaron av Empros Lines och dess flotta i Norden samt Östersjön.

Med detta tar Träfraktkontoret ytterligare ett viktigt steg för att erbjuda ett ännu bredare utbud av produkter och tjänster som stödjer nordisk skogsindustri med kostnadseffektiva logistiklösningar.

RFQs från Finland, vänligen kontakta:
timo@woodchartering.com

RFQs från Sverige, Norge och Danmark, vänligen kontakta: ludwig@woodchartering.com

Empros Lines 
https://www.emprosbulk.com