Första tåget från Värmlandsterminalen i Vålberg med sågade trävaror

Värmlandsterminalen i Vålberg har nu lastat sitt första tåg med sågade trävaror för destination Göteborg.

Med miljö och hållbarhet i fokus har vi tillsammans med Moelven och Green Cargo startat upp en reguljär järnvägstrafik.

Tåget kommer framgent att anlöpa varje vecka från Vålberg för att kunna transportera svensk kvalitetsvirke till diverse destinationer i Sverige och Europa.

Då efterfrågan på transportlösningar som bidrar till ett lägre klimatavtryck är mycket högt så arbetar vi intensivt med att öka trafiken via spåren.
Redan under kommande kvartal kommer vi kunna hantera mer last med järnväg till och från Vålberg.

För mer information om hållbara terminaltjänster samt transporter till och från Värmland är ni välkomna att kontakta oss.